4. El naixement de la República Italiana

Publicat el: 03/04/2013 | Actualitzat el:

La República Italiana neix al juny de 1946, després de la celebració d’un referèndum institucional els dies 2 i 3 de juny del mateix any


La República Italiana neix al juny de 1946, després de la celebració d’un referèndum institucional els dies 2 i 3 de juny del mateix any