Curs d'història de la Revolució francesa

Publicat el: 15/02/2018 | Actualitzat el:

La Revolució Francesa (1789 – 1799) està considerat com l’esdeveniment que marcà l’entrada a un nou període històric, el de l’Edat contemporània. França, governada per una monarquia absolutista fins 1789, passarà a ser primer una monarquia constitucional i després una República durant els anys de la revolució.


La Revolució Francesa (1789 – 1799) està considerat com l’esdeveniment que marcà l’entrada a un nou període històric, el de l’Edat contemporània. França estava a finals del segle XVIII, com la major part d’Europa, governada per una monarquia absolutista. Amb unes estructures típicament d’Antic Règim, caracteritzades pel manteniment del vell sistema d’origen medieval de divisió estamental de la societat i amb una propietat de la terra de tipus feudal. En una societat dividida entre classes privilegiades i no privilegiades, es produeixen una sèrie de revoltes que conduïren a l’enderrocament del sistema de l’Antic Règim i de la vella monarquia borbònica absolutista.
La Revolució francesa es divideix en tres etapes:

 • la de la Monarquia constitucional (1789-1792)
 • la Convenció Republicana (1792-1795)
 • la del Directori (1795-1799)

Aquesta etapa, però, no es pot donar per acabada sense explicar el període en el que tindrà el poder Napoleó Bonaparte:

 • El Consulat (1799-1804)
 • El Primer Imperi (1804-1814)

Lectures per seguir el curs d'Història de la Revolució Francesa:

 1. La crisi de la monarquia francesa de l'Antic Règim
 2. La convocatòria dels Estats Generals de 1789: la transformació en Assemblea Nacional
 3. La Monarquia Constitucional i l'Assemblea Legislativa (1791-1792)
 4. La Convenció Nacional: el període girondí (setembre 1792 – juny 1793)
 5. La Convenció Nacional: el període jacobí (juny 1793 – juliol 1794)
 6. La Convenció Nacional: el període termidorià (juliol 1794 – octubre 1795)
 7. El Directori (novembre 1795 – novembre 1799)
 8. El cop d'Estat del 18 de Brumari. El Consulat (1799-1804
 9. El Primer Imperi (1804-1814)