Charles Darwin

Publicat el: 12/02/2009 | Actualitzat el:

Fa dos cents anys que va néixer Charles Darwin. Edicions 62 ha reeditat recentment la seva obra més cèlebre “L’origen de les espècies” en català.


Fotografia d'Herbert Rose Barraud, 1881

Fotografia d’Herbert Rose Barraud, 1881


Fa dos cents anys que va néixer Charles Darwin. Edicions 62 ha reeditat recentment la seva obra més cèlebre “L’origen de les espècies” en català.