Cursos d’accés obert d’HispanTIC

Amb aquesta secció del web fem una contribució a la difusió del coneixement de la nostra història posant a disposició de tothom una col·lecció de cursos d’història d’accés obert i gratuïts.

Val a dir que l’ús d’aquests cursos és lliure i que es pot copiar i reproduir en qualsevol suport, així com utilitzar-los per elaborar altres obres. Com la resta del blog, es distribueixen sota llicència Creative Commons: sou lliures de: compartir i adaptar el material en qualsevol mitjà i format, distribuir i comunicar públicament l’obra i fer-ne obres derivades sempre i quan no se’n faci un ús comercial.

A continuació es llisten els cursos disponibles i els diferents capítols en que es divideix el temari. Els materials s’aniran ampliant en el temps i seran disponibles en altres llengües, a més del català.

Cursos disponibles o en preparació:

Història d'Europa:

Història de Catalunya: Història d'Espanya: Història de França: Història del Pensament polític:
 • Pensament polític al segle XIX
 • Pensament polític al segle XX
Història del marxisme, socialisme i obrerisme:
 • Moviments socials al segle XIX
 • Moviments socials al segle XX
Història de Rússia:
 • Revolució russa


Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa i el Pròxim Orient a l'Edat Antiga:

 1. Pròxim Orient IV-III Mil·lenni
 2. Pròxim Orient II Mil·lenni
 3. Pròxim Orient I Mil·lenni
 4. Grècia Arcaica
 5. Grècia Clàssica i hel·lenística
 6. Roma monàrquica i republicana
 7. Imperi romà (Principat i Dominat)


Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa a l'Edat Mitjana:

 1. Roma: un Imperi en decadència
 2. L'Imperi romà cristià. La conversió de l'emperador Constatí (312)
 3. Després l'Imperi: les invasions bàrbares i els nous estats a l'Europa occidental
 4. Expansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)
 5. Pràctiques agràries i alimentació pagesa abans dels feudals
 6. L’Imperi Carolingi. Auge i descomposició
 7. La gènesi de l'ordre feudal: les institucions i les relacions feudovassallàtiques
 8. L’Església: una institució universal. L’expansió de l’ordre feudal per conquesta
 9. La gènesi de les monarquies feudals: institucions i òrgans de govern
 10. Les ciutats medievals en el feudalisme. Comerç. Els gremis. El patriciat urbà
 11. La qüestió del “creixement medieval” (segles XI-XIII) i els seus límits
 12. Els primers símptomes de la desacceleració baix-medieval
 13. La Guerra dels Cent Anys
 14. Efectes econòmics i socials de la crisi baix-medieval al camp i la ciutat
 15. Conflictivitat social al camp. Desequilibris a la societat urbana
 16. El Cisma d’Occident. Les monarquies autoritàries i les transformacions de l'Estat
 17. Bibliografia Història Medieval


Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa a l'Edat Moderna:

 1. Introducció a l'Edat Moderna d'Europa
 2. Economia al segle XVI: expansió colonial, món agrari, finances i comerç
 3. Comunitats urbanes i rurals a l'Europa del segle XVI
 4. L'Europa de l'Humanisme renaixentista
 5. La Reforma Protestant i la Contra-Reforma catòlica
 6. Monarquies compostes: aliances, oposicions i conflictes armats (segle XVI)
 7. Economia i societat al segle XVII
 8. Europa i les fronteres colonials
 9. Entre els absolutismes i els constitucionalismes (segle XVII)
 10. Conflictes, crisis i revolucions: l'Anglaterra Revolucionària
 11. La Guerra dels Trenta Anys
 12. El Barroc: la crisi de la consciència europea
 13. Europa al segle XVIII: la Il·lustració


Lectures per seguir el curs d'Història d'Europa a l'Edat Contemporània:

 1. Europa i el món colonial a finals dels segle XVIII. La Revolució francesa i nord-americana
 2. L'Era napoleònica (1799-1815)
 3. El Congrés de Viena i la Restauració de l'ordre europeu
 4. Canvis socials i transformacions econòmiques: les revolucions industrials i l'expansió del capitalisme
 5. El liberalisme i el nacionalisme al segle XIX
 6. Les revolucions de 1820, 1830 i 1848
 7. L'expansió del gran capitalisme
 8. L'Europa de Bismarck. La consolidació dels Estats nacionals burgesos
 9. Imperialisme i relacions internacionals
 10. La Primera Guerra Mundial
 11. Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial
 12. El nou mapa territorial de l'Europa d'entreguerres
 13. Resposta revolucionària, 1917-1919. Rússia i Alemanya
 14. Els règims democràtics: Gran Bretanya, França i Alemanya
 15. Resposta a la contra, el feixisme: Itàlia
 16. Canvis al sistema imperial. El Proper Orient, India, Japó i Xina
 17. Estats Units, l'era de les pors
 18. La crisi dels 30. Nazisme a Alemanya; estalinisme a la URSS; el nou capitalisme a EUA
 19. Revisió de Versalles i reobertura del conflicte d'Europa
 20. La segona guerra mundial


Lectures per seguir el curs d'Història del Món durant la Guerra Freda:

 1. El món després la Segona Guerra Mundial. Les conferències de pau
 2. La construcció ideològica, econòmica i militar de la Guerra Freda
 3. Els enemics interiors
 4. El naixement de la República Italiana
 5. La cultura política italiana del "dopoguerra"
 6. La Constitució italiana i les eleccions de 1948


Lectures per seguir el curs d'Història de Catalunya: dels orígens a l'actualitat:

 1. De l'Edat del Bronze a l'Antiguitat tardana
 2. La Catalunya carolíngia i la formació dels primers comtats catalans
 3. Feudalització i expansió territorial dels comtats catalans (segles XI-XII)
 4. L'expansió territorial i econòmica de la Corona d'Aragó
 5. La crisi baix-medieval catalana
 6. El sistema polític i institucional del Principat de Catalunya durant l'Edat Mitjana
 7. Catalunya dins l'Imperi dels Àustries (la monarquia dual)
 8. La Guerra dels Segadors
 9. La Guerra de Successió espanyola
 10. La Nova Planta de 1714: l'absolutisme borbònic
 11. La repressió política i social durant el XVIII
 12. Revolució industrial i transformacions econòmiques al segle XIX
 13. Revolució liberal i configuració del nou Estat liberal-burgés
 14. Sexenni Democràtic, Restauració i Catalanisme polític
 15. Anarquisme i moviment obrer a Catalunya
 16. Dels Quatre Presidents a la Solidaritat Catalana
 17. La Setmana Tràgica de 1909
 18. La Mancomunitat de Catalunya
 19. Els anys del Pistolerisme
 20. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
 21. La Segona República espanyola i Estatut d'Autonomia de 1932
 22. Dels Fets d'Octubre al Front Popular
 23. El Cop d'Estat de 1936 i la Revolució popular
 24. Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939)
 25. El primer Franquisme (1939-1959)
 26. El segon Franquisme (1960-1975)
 27. La Transició a la democràcia
 28. La Catalunya autonòmica


Lectures per seguir el curs d'Història de Catalunya a l'Edat Mitjana:

 1. Els precedents: El Regne Visigot, la invasió musulmana i la conquesta carolíngia
 2. Els comtats francs a la Marca Hispànica (fi s.VIII-987). La institució comtal i la seva projecció territorial
 3. Economia i societat pre-feudal a la Catalunya comtal
 4. El paper de l'Església. L'organització territorial eclesiàstica (segles IX-XI)
 5. El procés de feudalització: la transformació de l'aristocràcia en la noblesa i la nova pagesia
 6. Política a la Catalunya feudal: de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I
 7. El marc jurídic: Constitucions de Pau i Treva i els Usatges
 8. Els grans comtes de Barcelona. La unió amb Aragó. La conquesta de la Catalunya Nova
 9. Alfons, comte de Barcelona i rei d'Aragó. Muret, el fracàs occità. Els inicis de la renovació urbana
 10. L'expansió mediterrània política i comercial: Sicília, Sardenya i Mediterrani oriental
 11. L'evolució política: institucions reials i locals (1214-1339)
 12. La plenitud econòmica: relacions entre pagesos i senyors i auge de l'economia urbana (1200-1350)
 13. El naixement i consolidació de la literatura catalana i l'emergència de les Universitats
 14. La decadència política de Catalunya: Pere el Cerimoniós, els darrers reis de la Casa de Barcelona i el Compromís de Casp
 15. La crisi de la baixa edat mitjana: pesta negra, davallada demogràfica, revolta dels remences i crisi del comerç internacional
 16. La Casa dels Trastàmares: Ferran I, Alfons el Magnànim, Joan II i Ferran II
 17. Bibliografia


Curs història Catalunya segle XX

Lectures per seguir el curs d'Història de Catalunya al segle XX:

 1. La Restauració borbònica a Catalunya
 2. Catalanisme polític i obrerisme (1898-1910)
 3. La “Belle Époque” del catalanisme burgès (1914-1923)
 4. La crisi política i social del règim de la Restauració
 5. La Dictadura de Primo de Rivera i Catalunya
 6. Catalunya i Espanya vers un nou equilibri sociopolític
 7. La Segona República: el període constituent
 8. La Catalunya autònoma (1932-1934)
 9. Els Fets d'Octubre de 1934 i les eleccions de febrer de 1936
 10. La Guerra Civil a Catalunya. El 19 de juliol de 1936
 11. La Guerra Civil a Catalunya.La revolució d'estiu de 1936
 12. La Guerra Civil a Catalunya. Els Fets de Maig de 1937
 13. La Guerra Civil a Catalunya. La Batalla de l'Ebre i l'exili republicà
 14. Els costos de la Guerra Civil a Catalunya
 15. La instal·lació del franquisme a Catalunya
 16. Actituds civils i eclesiàstiques davant del primer franquisme
 17. Exili i antifranquisme als anys 40
 18. La dictadura franquista als anys 50
 19. Lluita antifranquista als anys 60
 20. Final de la dictadura i els anys de la transició
 21. El nou règim autonòmic català


Lectures per seguir el curs d'Història d'Espanya a l'Edat Moderna:

 1. Dinàmica de l'economia espanyola: de la crisi baixmedieval al segle XVIII
 2. L'estructura social: determinisme de la sang o determinisme del diner?
 3. El regnat dels Reis Catòlics
 4. La Inquisició espanyola
 5. Els Àustries Majors: Carles I i Felip II
 6. Els Àustries Menors: Felip III, Felip IV i Carles II
 7. La cultura espanyola del Segle d'Or
 8. L'adveniment de la Dinastia dels Borbons i la Guerra de Successió espanyola
 9. Els Borbons: Felip V, Ferran VI, Carles III i Carles IV
 10. El despotisme il·lustrat del segle XVIII


Lectures per seguir el curs d'Història d'Espanya al segle XIX:

 1. Antecedents: la Il·lustració espanyola del segle XVIII
 2. La Guerra del Francès (1808–1814)
 3. Ferran VII i la restauració de l'absolutisme
 4. El Trienni Liberal (1820-1823)
 5. La restauració de l'absolutisme i Primera Guerra Carlina
 6. L'Estat liberal: la Unió Liberal de Leopoldo O'Donnell
 7. La crisi final del regnat d'Isabel II. L'oposició política
 8. El Sexenni Democràtic (1868-1874)
 9. La Primera República espanyola (1873-1874)
 10. El règim de la Restauració espanyola fins la desfeta colonial (1874-1898)


Lectures per seguir el curs d'Història d'Espanya al segle XX:

 1. El règim de la Restauració després de la crisi de 1898
 2. Economia i societat espanyola al primer terç del segle XX (1900-1930)
 3. Cultura: de la generació del 98 a la Generació del 27
 4. El regnat d'Alfons XIII (1886-1931)
 5. Política exterior espanyola (1898-1936)
 6. Exèrcit, ordre públic i violència (1898-1931)
 7. Dictadura de Primo de Rivera
 8. La Segona República espanyola
 9. Guerra Civil (1936-1939)
 10. El règim franquista i l'Europa dels feixismes
 11. L'Espanya Autàrquica (1939-1950)
 12. El franquisme a la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda
 13. Creixement econòmic i canvi social en un món en transformació
 14. Del zenit a la crisi del franquisme (1960-1975)
 15. La transició espanyola a la democràcia en el context europeu


Lectures per seguir el curs d'Història de la Revolució Francesa:

 1. La crisi de la monarquia francesa de l'Antic Règim
 2. La convocatòria dels Estats Generals de 1789: la transformació en Assemblea Nacional
 3. La Monarquia Constitucional i l'Assemblea Legislativa (1791-1792)
 4. La Convenció Nacional: el període girondí (setembre 1792 – juny 1793)
 5. La Convenció Nacional: el període jacobí (juny 1793 – juliol 1794)
 6. La Convenció Nacional: el període termidorià (juliol 1794 – octubre 1795)
 7. El Directori (novembre 1795 – novembre 1799)
 8. El cop d'Estat del 18 de Brumari. El Consulat (1799-1804
 9. El Primer Imperi (1804-1814)